RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KONSTRUKTIVISME BAHASA MELAYU CONTOH 1
Tarikh/Hari :05 Mac 2012/ Isnin Masa : 8.40-9.40 (1 Jam)
Kelas : 2 Kekwa Bil. : 25 orang
Matapelajaran: Bahasa Melayu
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Makanan Kita
Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-

  1. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
  2. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul.
Hasil Pembelajaran :
  1. Murid boleh membuat pesanan dengan bertatasusila.
  2. Mengetahui jenis-jenis makanan lambang kebudayaan Negara kita.
Pengetahuan sedia ada: Murid mengetahui pelbagai jenis makanan terdapat di
negara kita.
Konsep : Pelbagai jenis makanan mengikut kaum menjadi kebanggaan
 Rakyat Malaysia.
Bahan : Kad gambar dan rakaman dialog
Nilai : Bertatasusila dan bertanggungjawab
Kemahiran : FU 1.4
 FS 3.3
Tatabahasa : Ayat permintaan
Kosakata : karipap, keria, bingka
Ilmu :Keusahawanan
Langkah/Masa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Makanan Kita
-memperdengarkan dialog pelanggan dan penjual berbual dalam situasi jualbeli di gerai.
-bertanya kepada murid apa yang didengar
-murid mendengar dengan teliti dan mengamati perbualan antara pelanggan dan penjual.
-murid member respon
-rakaman radio
Langkah 2
15 minit
Makanan kita
-guru meminta salah seorang murid mencatat pada papan tulis dialog pelanggan meminta barangan
-guru meminta murid membaca dialog yang ditulis oleh rakan mereka
-guru membimbing cara betul membuat permintaan
-wakil murid akan tampil ke depan untuk mencatat dialog.


-semua murid membaca.


-murid ikut guru berdialog
Langkah 3
15 minit
Dialog yang bertatasusila
-guru memilih beberapa orang murid untk menjalankan aktiviti main peranan.
-guru member kad situasi kepada murid yang dipilih.
-murid berdialog mengikut kad situasi yang diberikan.
-kad situasi
Langkah 4
20 minit
Makanan kita
-mengecam permintaan bertatasusila
-guru mem perdengarkan beberapa dialog cara murid membuat permintaan untuk membeli barangan di kantin.
-guru meminta murid mengecam dialog-dialog yang mengandungi permintaan yang bertatasusila.
-murid mendengar dengan teliti.
-murid membuat catatan ketika mendengar rakaman dialog tersebut.
-murid membetulkan dialog yang kurang sesuai
Rakaman dialog
Penutup
5 minit
-pengukuhan
Dialog yang sesuai
-guru meminta seorang murid membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.

-guru membimbing murid membuat rumusan.
-seorang murid tampil ke hadapan kelas untuk membuat rumusan isi pelajaran pada hari ini.


Refleksi:Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. Objektif tercapai.


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN OBJEKTIVISME BAHASA CONTOH 1
Tarikh/Masa : 19 Mac 2012/Isnin Masa : 8.40-9.40 (1 Jam)
Kelas : 2 Kekwa Bil. : 25 orang
Matapelajaran: Bahasa Melayu
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Makanan Kita
Objektif :Pada akhir pelajaran murid-murid dapat:-
i.Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.
ii.Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada:
i.Murid mengetahui pelbagai jenis makanan terdapat di negara kita.
Konsep : Pengajaran berpusatkan guru.
Bahan : Rakaman radio
Nilai :Bertatasusila dan bertanggungjawab
Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatan
Set Induksi
5 minit
Kebudayaan-guru membaca dialog antara pelanggan dan penjual dengan kuat.

-guru menjawab setiap pertanyaan murid dengan jelas.
-murid-murid mendengar
dengan teliti.-murid bebas mengemukakan soalan kepada guru.
Langkah 2
15 minit
Makanan Kita-guru mencatat beberapa maklumat atau dialog pelanggan meminta barangan di papan tulis.

-guru membaca dialog tersebut dengan intonasi yang betul.

-guru memberi penerangan cara membuat permintaan dengan betul.
-murid membaca dialog yang ditulis oleh guru secara senyap.
-murid dibimbing berdialog dengan betul.

-murid memberi tumpuan.
Langkah 3
20 minit
-perbincangan
-pembentangan
-peringatan daripada guru.
-guru mengaitkan pengajaran dengan cara membuat permintaan dengan betul ketika berurusan di kantin.

-guru meminta murid berada di dalam kumpulan masing-masing.

-guru memberi teguran/penegasan yang dilakukan oleh murid.
-murid mendengar dengan teliti.
-aktiviti kumpulan dengan perbincangan.
-setiap kumpulan membuat perbentangan atau persembahan hasil perbincangan tadi.

-murid memberi respon.
Langkah 4
15 minit
-latihan bertulis-guru mengemukakan beberpa soalan di papan tulis.-murid  menyalin dan menjawab soalan di dalam buku latihan.latihan
Penutup
5 minit
-peneguhan ayat bertatasusila-guru memberi peringatan bahawa bertutur dengan sopan dan bertatasusila adalah lambang murninya kebuadayaan kita.-murid member responSopan-santun
Bertatasusila bertanggung jawab


Refleksi :  Murid-murid dapat membezakan antara dialog bertatasusila dan tidak bertatasusila.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KONSTRUKTIVISME  BAHASA MELAYU CONTOH 2
Tarikh/Hari : 06 Mac 2012/Selasa Masa : 8.40-9.40 ( 1 jam )
Kelas 2K : 2Kekwa Bil. :25 orang
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Kuih Oh Kuih
Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-
i.Membaca bahan-bahan untuk menambah kosakata dan meningkatkan     
 kelancaran bahasa.
ii.Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan secara bertatasusila
 tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal.
Hasil Pembelajaran:
i.Murid dapat menamakan pelbagai jenis kuih.
ii.Murid dapat mengelaskan cara-cara kuih dimasak.
Pengetahuan sedia ada: Murid tahu membezakan jenis-jenis kuih mengikut kaum.
Konsep : Pembelajaran berpusatkan murid.
Bahan : kad perkataan , kad gambar
Nilai :Rajin, keyakinan diri
Kemahiran :FU 2.6
FS 1.4
Tatabahasa : Kata nama kerja
Kosakata :Koci, lempeng, keria,baulu, karipap
Ilmu :Kajian Tempatan
KBT : kecerdasan
Langkah/MasaIsi kandunganAktiviti Pengajaran PembelajaranNota
Aktiviti GuruAktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Kuih oh kuih-guru mempamerkan sejenis daun.
-guru bersoaljawab tentang daun tersebut dan kaitannya dengan kuih.
-murid memerhati, memegang, dan menghidu daun tersebut.

-murid menjawab secara lisan
-benda maujud
Seperti daun pandan
Langkah 2
15 minit

-cara kuih-muih dimasak
-guru menyanyikan sebuah lagu.

-Guru meminta murid menyebut semula nama-nama kuih yang terdapat dalam lagu tadi.

-guru meminta murid menyatakan cara-cara kuih dimasak.
-murid mendengar dan mengamati lagu.

-murid menyebut /mencatat nama-nama kuih

-murid menyatakan kuih dimasak secara goreng, kukus,bakar,rebus
-kad perkataan
Langkah 3
15 minit
-nyanyian
-nama kuih-muih
-guru membimbing murid membaca senikata lagu yang dipaparkan.

-guru membimbing murid menyanyi.

-murid membaca senikata lagu secara kumpulan dan individu dengan sebutan yang betul.

-murid menyanyi secara individu.
-kad senikata


Langkah 4
20 minit
-padanan nama kuih dan cara masak.-guru memaparkan nama kuih dalam senikata lagu tadi.

-guru mengarahkan murid berada dalam kumpulan kecil.

-guru membimbing murid dalam perbincangan.

-guru meminta murid membuat latihan di dalam buku.
-murid membaca semula nama-nama kuih yang guru paparkan.


-murid berbincang dalam kumpulan masing-masing.


-wakil murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan mereka.

-murid membuat  latihan yang diberikan.-lembaran kerja
Penutup
5 minit
-kuiz mudah-guru membuat pengukuhan dan pengayaan dengan kuiz mudah.-murid menjawab kuiz


Refleksi : Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid-murid seronok dengan aktiviti pengajaran yang diselit unsur nyanyian dan kuiz.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN OBJEKTIVISME BAHASA MELAYU CONTOH 2
Tarikh/Masa : 20 Mac 2012/Selasa Masa :8.40-9.40 ( 1jam)
Kelas : 2 Kekwa Bil. : 25 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Kuih oh Kuih
Objektif : Pada akhir pengajaran murid-murid dapat:-
i.Membaca bahan-bahan untuk menambah kosakata dan
meningkatkan kelancaran bahasa.
ii.Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan
secara  bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
formal.
Pengetahuan Sedia Ada :Murid boleh membezakan kuih-kuih mengikut kaum.
Konsep :Pengajaran berpusatkan guru.
Bahan :Kad perkataan dank ad  gambar
Nilai :Rajin, keyakinan diri, kebersihan
Kemahiran :FU 2.6
FS  1.4
Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatan
Aktiviti GuruAktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Kuih oh Kuih-guru membawa tepung.
-guru menerangkan kaitan tepung dengan kuih.
-murid mendengar dan  sama-sama memberi pandangan.Benda maujud
-tepung
Langkah 2
15 minit
Kuih donat-guru memaklumkan kepada murid hendak membuat kuih donat.

-guru menunjukkan barang-barang yang diperlukan untuk membuat kuih donat ( tepung, gula dan ibu roti)

-guru membuat demonstrasi cara-cara membuat kuih donat:-
Menguli,mengadun, membentuk.
-murid-murid mencatat bahan yang digunakan untuk membuat kuih donat.

-murid-murid memeri perhatian dan berminat.
Nilai-rajin
Langkah 3
15 minit
Membuat kuih donat-guru meminta murid berada dalam kumpulan masing-masing.

-guru mengagihkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat donat kepada setiap kumpulan.

-guru menekankan nilai kebersihan ketika proses menyediakan makanan.
-murid berada dalam kumpulan masing-masing.


-murid-murid mula membuat tugasan.
-murid akur nasihat guru.
-bekerjasama
-kebersihan
Langkah 4
20 minit
Latihan-guru memaparkan beberapa soalan yang berkaitan dengan cara-cara membuat donat ( susun semula langkah-langkah membuat donat)
-setelah selesai menjawab soalan guru menyemak dan memberi jawapan di depan kelas.
-murid menjawab soalan.

-murid membuat pembetulan.
-keyakinan diri
Penutup
5 minit
Pengukuhan-guru menegaskan dalam menyediakan makanan, kebersihan diutamakan.-murid member respon-kebersihan


Refleksi : Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. Murid-murid sangat seronok apabila dilibatkan sama terutama ketika membuat kuih donat. Kesimpulannya, objektif tercapai.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KONSTRUKTIVISME  BAHASA  MELAYU CONTOH 3
Tarikh/Masa : 07 Mac 2012/ Rabu Masa : 8.40-9.40(1jam)
Kelas : 2 Kekwa Bil. : 25 Orang
Matapelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Kuih-muih Melayu
Objektif :Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :-
i.Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.
ii.Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan
 intonasi yang betul.
Hasil Pembelajaran:
i.Murid-murid mengetahui lebih mendalam tentang  keistimewaan kuih-muih tradisional orang Melayu.

Pengetahuan sedia ada:
I.Murid-murid sudah kenal kuih-muih tradisional orang Melayu.
Konsep : Pengajaran berpusatkan murid.
Bahan :Kad gambar, lembaran kerja
Nilai : Hormati-menghormati
Kemahiran :FU 3.3
FS 2.2
Tatabahasa : Kata kerja, kata hubung
Ilmu :Kajian Tempatan
KBT :ICT
Langkah/MasaIsi kandunganAktiviti Pengajaran PembelajaranNota
Aktiviti GuruAktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Kuih-muih Melayu-guru membawa sejenis kuih.
-guru meminta murid merasa kuih.
-murid tampil ke hadapan merasa kuih dengan mata tertutup.-benda maujud-kuih
Langkah 1
10 minit
Jenis-jenis kuih-guru memaparkan beberapa keping gambar.

-guru mengajukan beberapa soalan.
-murid secara lisan memberi jawapan/menyebut perkataan ada kaitan dengan gambar. Gambar kuih-muih
Langkah 2
15 minit
Membina frasa mudah.-guru meminta murid menulis perkataan/ membina frasa yang berkaitan dengan aktiviti dalam gambar.

-guru membimbing.
-murid membina beberapa frasa mudah.

-muird menulis frasa tersebut di papan tulis.

-murid bergilir-gilir membaca frasa yang ditulis tadi.

Gambar aktiviti
Langkah 3
15 minit
-kata hubung-guru memperkenalkan beberapa kata hubung menggunakan kad perkataan.

-guru membimbing murid menggunakan kata hubung dalam konteks ayat.
-murid menyebut kata hubung yang ditunjukkan guru.

-murid cuba menggunakan kata hubung tadi mencantumkan frasa-frasa menjadi ayat majmuk secara lisan.

-nilai, berani.
Langkah 4
10 minit
-cantum frasa menggunakan kata hubung.-guru meminta murid membuat latihan dalam buku.-murid membuat latihan dalam buku tentang cantuman frasa-frasa menggunakan kata hubung.-
Penutup
5 minit
-rumusan-guru membuat rumusan.

-guru menyoal beberapa orang murid sebagai aktiviti pengayaan.
-murid member respon.

-beberapa orang murid member jawapan spontan.
-berani mencuba


Refleksi : Pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik. Namun, ada segelintir murid tidak yakin mengemukakan idea. Secara keseluruhannya adalah baik.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN OBJEKTIVISME BAHASA MELAYU CONTOH 3
Tarikh/Masa : 21 Mac 2012/Rabu Masa : 8.40-9.40 ( 1jam )
Kelas : 2 Kekwa Bil. : 25 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Kuih-muih Melayu
Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat:-
 i.Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.
ii.Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan
   sebutan dan intonasi yang betul.
Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah kenal kuih-muih orang Melayu.
Konsep : Pengajaran berpusatkan guru.
Bahan : Benda maujud, kad gambar,
Nilai : Hormat-menghormati
Kemahiran : FU 3.3
 FS 2.2
Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatan
Aktiviti GuruAktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Kuih-muih Melayu-guru menunjukkan beberapa jenis kuih di hadapan kelas.

-guru menyatakan nama-nama kuih tersebut.
-murid-murid mendengar penerangan daripada guru.Benda maujud
-kuih
Langkah 2
10 minit
Maklumat gambar.-guru menampalkan beberapa keping gambar di papan tulis.

-guru menerangkan perkara yang berkaitan dengan gambar.
--murid meneliti gambar tersebut.-murid-murid mendengar penerangan guru.
-hormati-menghormati
Langkah 3
15 minit
Frasa-frasa yang berkaitan gambar.-guru  menyatakan frasa yang berkaitan dengan gambar.

-guru menulis frasa tersebut.

-guru membaca frasa di hadapan kelas.
-murid memberi perhatian.
-murid turut membaca frasa yang ditulis di papan tulis.
Langkah 4
25 minit
Memadankan frasa dengan kata hubung-guru memperkenalkan kata hubung dan tulis menampal di papan tulis.

-guru membimbing murid memadankan frasa-frasa tadi dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.
-murid menyebut kata hubung yang ditunjukkan.


-murid membuat latihan menyambung frasa-frasa dengan kata hubung yang sesuai.
-latihan dibuat dalam buku latihan.
Penutup
5 minit
Rumusan-guru membuat rumusan pengajaran.-murid mendengar rumusan guru.


Refleksi : Awal pengajaran murid agak teruja dengan memperkenalkan beberapa jenis kuih. Namun, setelah masuk frasa pengajaran dengan mencantumkan beberapa frasa dengan kata hubung murid-murid menunjukkan pelbagai reaksi. Walau bagaimanapun, akhir pengajaran murid boleh menggabungkan frasa tersebut dengan baik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan